09.04.2019

03.05.2019

03.05.2019


03.05.2019


20.05.2019


20.05.2019


20.05.2019


20.05.2019


20.05.2019


20.05.2019


20.05.2019


27.05.2019


01.07.2019


27.07.2019


27.07.2019


27.07.2019

20.09.2019

20.09.2019

10.08.2019

 

15.10.2019

 

იატაკზე დაგებულია მაღალი ხარისხის სითბო და ხმა გაუმტარი მასალა.